19:00

Дефиле учесника – Ужице

11:00

Отварање изложбе костима – Градски културни центар

20:00

Свечано отварање Фестивала и Отварање Сајма “EXPOUZICE” – Градски трг Ужице

19:00

Вечерњи Концерт – Златибор

18:30

Дефиле учесника – Златибор

19:30

Вечерњи Концерт – Ужице

11:00

Фолклорна радионица – Градски трг – Ужице